söndag 19 februari 2012

Lax i Vänern

Så bra har man förvaltat dom pengarna som betalt in i laxfonden
Bottensiffror från yrkesfisket efter lax i Vänern

Under gårdagen samlades ett 60-tal personer i Mellerud för att lyssna på föredraget "Bristande förvaltning ruinerar Vänerlaxen" som sportfiskeinformatör Björn Blomqvist stod för.

Historia
Det var i början av 2000-talet som återfångsterna av lax började minska i Vänern. Orsaken till det allt sämre fisket efter odlad lax beror främst på minskade utsättningar i kombination med dålig kvalité på utsättningsfisken, samt att länsstyrelsen i Värmland inte gjort sitt jobb som tillsynsmyndighet fullt ut.
Exempelvis var kvalitén på smolten i Klarälven och Vänern så sent som 2011, allt annat än bra. Huvudparten av Fortums smolt spolades ut via ett cirka sex meter långt rör, modell fritt fall, rakt ner i älven nedströms kraftverket i Forshaga. Enligt gjorda undersökningar når på sin höjd hälften av smolten Vänern med livet i behåll.
Dessutom satte Fortum ut 1-årig fisk, som absolut inte är redo för ett liv i sjön, i badtemperatur i augusti månad, något som länsstyrelsen i Värmland otroligt nog godkände.

Cirka 150 000 smolt sattes ut i Klarälven 2011. Att sätta ut fisk i Klarälven är därför ett resursslöseri av stora mått. Överlevnaden skulle öka påtagligt om fisken istället sattes ut direkt i Vänern.
I sammanhanget kan berättas att ynka 5 142 äkta tvåårig laxsmolt sattes ut i Vänern 2011.

Bottensiffror från yrkesfisket
Statistik från de yrkesfiskade fångsterna av blankfisk presenterades på mötet.
Runt millenniumskiftet låg de yrkesfiskade fångsterna på runt 50 ton/år.
Så här har de senaste tre årens fångster sett ut:

2009
Lax - 17 ton
Öring - 6 ton

2010
Lax - 19 ton
Öring - 1,5 ton

2011
Lax - 11,7 ton
Öring - 1,9 ton

Kommentar från Hans "Pallen" Andersson":
- Laxfisket håller på att slås ut på grund av nonchalans och okunskap. Fortum gör det som de är ålagda att göra, men tillvägagångssättet är fruktansvärt. De sätter ut ettårig fisk samtidigt som man vet att vild lax inte vandrar ut i Vänern förrän den har blivit tre år. Länsstyrelsen som är tillsyndsmyndighet gör heller inte sitt jobb när det gäller detta.
- Görs inget åt detta kommer vi snart inte att ha något fiske kvar.

Denna kännbara minskning av blankfisk i Vänern drabbar många - trollingguider, yrkesfiskare, företag runt sjön och privata trollingfiskare.

Är det inte snart dags att Länstyrelen vaknar till liv och yrvaket konstaterar att det här är åt helvete (Storlaxens innägg)[ Källa: Björn Blomqvist / ttela ]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Var rädd om fångsten

Möjligheterna att ta hand om en fisk på bästa sätt i en båt är begränsade men en del enkla åtgärder förhindrar att köttet förstörs i förtid. Fisken ska först och främst blodas ur. Fisken får inte ligga i solen, eller ännu värre i en plastsäck i solen. Låt inte fisken ligga i en blodpöl. Håll rent där fisken förvaras. Rensning och urtagning av fisken bör göras först när man har en möjlighet att förvara den rensade fisken hygieniskt. öppna köttytor är angreppspunkter för bakterier som förstör fisken snabbt. Har man möjlighet att ordna kyla ombord så är det idealiskt.