onsdag 2 maj 2012

Defekta laxar i Vänern

Är det såna här fiskar som vi ska leva med i framtiden. Missväxta fenor på grund av fenröta, skallar med som har snedvridena käkar Fiskar som har fått växa upp i basänger med stillastående vatten löper större risk att angripas av fenröta och möggel angrepp vilket innebär mer medicinering i anläggningen. Att fisken tillfrisknar innebär inte att fisken får tillbakas sin urspungliga form utan att defekter uppstår. Hur viktigt är det för ynglen att muskelatur och kondition byggs upp i ett tidigt stadium genom att fisken får gå i strömmande anläggningarna vad jag förstår så är en kondisonsstark individ mer motståndskraftig mot eventuella angrepp och har bättre förutsättningar vid utsättning i Vänern Att köpa billigt kan många gånger vara att köpa dyrt kan det visa sig i slutänden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Var rädd om fångsten

Möjligheterna att ta hand om en fisk på bästa sätt i en båt är begränsade men en del enkla åtgärder förhindrar att köttet förstörs i förtid. Fisken ska först och främst blodas ur. Fisken får inte ligga i solen, eller ännu värre i en plastsäck i solen. Låt inte fisken ligga i en blodpöl. Håll rent där fisken förvaras. Rensning och urtagning av fisken bör göras först när man har en möjlighet att förvara den rensade fisken hygieniskt. öppna köttytor är angreppspunkter för bakterier som förstör fisken snabbt. Har man möjlighet att ordna kyla ombord så är det idealiskt.